Cudesch penal svizzer (CPS) RM

Cudesch penal svizzer - 2020

Art. 1 - 1. Nagina sancziun senza lescha
Art. 2 - 2. Valur temporala da la lescha
Art. 3 - 3. Valur da la lescha concernent il lieu. / Crims u delicts commess en Svizra
Art. 4 - 3. Valur da la lescha concernent il lieu. / Crims u delicts commess a l’exteriur cunter il [...]
Art. 5 - 3. Valur da la lescha concernent il lieu. / Malfatgs cunter persunas minorennas a [...]
Art. 6 - 3. Valur da la lescha concernent il lieu. / Malfatgs commess a l’exteriur che vegnan [...]
Art. 7 - 3. Valur da la lescha concernent il lieu. / Auters malfatgs commess a [...]
Art. 8 - 3. Valur da la lescha concernent il lieu. / Lieu, nua ch’il malfatg è vegnì [...]
Art. 9 - 4. Valur da la lescha concernent la persuna
Art. 10 - 1. Crims e delicts. / Noziun
Art. 11 - 1. Crims e delicts. / Commetter cun tralaschar
Art. 12 - 2. Intenziun e negligientscha. / Noziuns
Art. 13 - 2. Intenziun e negligientscha. / Errur concernent ils fatgs
Art. 14 - 3. Acts legitims e culpa. / Act permess da la lescha
Art. 15 - 3. Acts legitims e culpa. / Defensiun legitima giustifitgada
Art. 16 - 3. Acts legitims e culpa. / Defensiun legitima perstgisabla
Art. 17 - 3. Acts legitims e culpa. / Stadi d’urgenza giustifitgant
Art. 18 - 3. Acts legitims e culpa. / Stadi d’urgenza perstgisabel
Art. 19 - 3. Acts legitims e culpa. / Irresponsabladad e responsabladad penala reducida
Art. 20 - 3. Acts legitims e culpa. / Responsabladad penala dubiusa
Art. 21 - 3. Acts legitims e culpa. / Errur davart l’illegalitad
Art. 22 - 4. Tentativa. / Chastiabladad da la tentativa
Art. 23 - 4. Tentativa. / Renunzia e ricla activa
Art. 24 - 5. Participaziun. / Instigaziun
Art. 25 - 5. Participaziun. / Cumplicitad
Art. 26 - 5. Participaziun. / Participaziun ad in delict spezial
Art. 27 - 5. Participaziun. / Relaziuns persunalas
Art. 28 - 6. Chastiabladad da las medias
Art. 28 - a 6. Chastiabladad da las medias / Protecziun da la funtauna
Art. 29 - 7. Relaziuns da substituziun
Art. 30 - 8. Plant penal. / Dretg da purtar plant
Art. 31 - 8. Plant penal. / Termin
Art. 32 - 8. Plant penal. / Indivisibladad
Art. 33 - 8. Plant penal. / Retratga dal plant
Art. 34 - 1. Chasti pecuniar. / Fixaziun
Art. 35 - 1. Chasti pecuniar. / Execuziun
Art. 36 - 1. Chasti pecuniar. / Chasti da detenziun subsidiar
Art. 37 - -3912. ...
Art. 40 - 13. Chasti da detenziun. / Durada
Art. 41 - 13. Chasti da detenziun. / Chasti da detenziun empè d’in chasti pecuniar
Art. 42 - 1. Chastis cundiziunads
Art. 43 - 2. Chasti da detenziun parzialmain cundiziunà
Art. 44 - 3. Disposiziuns cuminaivlas. / Temp d’emprova
Art. 45 - 3. Disposiziuns cuminaivlas. / Success dal temp d’emprova
Art. 46 - 3. Disposiziuns cuminaivlas. / Nunsuccess dal temp d’emprova
Art. 47 - 1. Princip
Art. 48 - 2. Diminuziun dal chasti. / Motivs
Art. 48 - a 2. Diminuziun dal chasti. / Effects
Art. 49 - 3. Concurrenza
Art. 50 - 4. Obligaziun da motivaziun
Art. 51 - 5. Imputaziun da l’arrest d’inquisiziun
Art. 52 - 1. Motivs per la liberaziun dal chasti. / Mancanza da l’interess da [...]
Art. 53 - 11. Motivs per la liberaziun dal chasti. / Reparaziun
Art. 54 - 1. Motivs per la liberaziun dal chasti. / Consternaziun dal delinquent tras ses [...]
Art. 55 - 2. Disposiziuns cuminaivlas
Art. 55 - a13. Sistida da la procedura. Conjugal, partenari registrà u partenari da vita sco [...]
Art. 56 - 1. Princips
Art. 56 - a 1. Princips / Coincidenza da pliras mesiras
Art. 57 - 1. Princips / Relaziun tranter mesiras e chastis
Art. 58 - 1. Princips / Execuziun
Art. 59 - 2. Mesiras terapeuticas staziunaras. / Tractament da disturbis psichics
Art. 60 - 2. Mesiras terapeuticas staziunaras. / Tractament da dependenzas
Art. 61 - 2. Mesiras terapeuticas staziunaras. / Mesiras per persunas giuvnas creschidas
Art. 62 - 2. Mesiras terapeuticas staziunaras. / Relaschada cundiziunada
Art. 62 - a 2. Mesiras terapeuticas staziunaras. / Nunsuccess dal temp d’emprova
Art. 62 - b 2. Mesiras terapeuticas staziunaras. / Relaschada definitiva
Art. 62 - c 2. Mesiras terapeuticas staziunaras. / Aboliziun da la mesira
Art. 62 - d 2. Mesiras terapeuticas staziunaras. / Examinaziun da la relaschada e da [...]
Art. 63 - 3. Tractament ambulant. / Premissas ed execuziun
Art. 63 - a 3. Tractament ambulant. / Aboliziun da la mesira
Art. 63 - b 3. Tractament ambulant. / Execuziun dal chasti da detenziun suspendì
Art. 64 - 4. Internament. / Premissas ed execuziun
Art. 64 - a 4. Internament. / Aboliziun e relaschada
Art. 64 - b14. Internament. / Examinaziun da la relaschada
Art. 64 - c14. Internament. / Examinaziun da la relaschada or da l’internament per vita duranta e [...]
Art. 65 - 5. Midada da la sancziun
Art. 66 - 1. Cauziun preventiva
Art. 66 - a11a. Expulsiun. / a. Expulsiun obligatorica
Art. 66 - abis 11a. Expulsiun. / b. Expulsiun betg obligatorica
Art. 66 - b11a. Expulsiun. / c. Disposiziuns cuminaivlas. Cas da repetiziun
Art. 66 - c11a. Expulsiun. / d. Mument da l’execuziun
Art. 66 - d11a. Expulsiun. / e. Suspensiun da l’execuziun da l’expulsiun [...]
Art. 67 - 12. Scumond dactivitad, scumond da contact e dareal. / a Scumond dactivitad, [...]
Art. 67 - a12. Scumond dactivitad, scumond da contact e dareal. / Cuntegn ed extensiun
Art. 67 - b12. Scumond dactivitad, scumond da contact e dareal. / b. Scumond da contact e [...]
Art. 67 - c12. Scumond dactivitad, scumond da contact e dareal. / c. Disposiziuns cuminaivlas. / Execuziun [...]
Art. 67 - d12. Scumond dactivitad, scumond da contact e dareal. / c. Disposiziuns cuminaivlas. / Midada din [...]
Art. 67 - e13. Scumond da manischar
Art. 67 - -
Art. 68 - 4. Publicaziun da la sentenzia
Art. 69 - 5. Confiscaziun. / a. Confiscaziun d’objects privlus
Art. 70 - 5. Confiscaziun. / b. Confiscaziun da valurs da facultad. / Princips
Art. 71 - 5. Confiscaziun. / b. Confiscaziun da valurs da facultad. / Pretensiuns [...]
Art. 72 - 5. Confiscaziun. / b. Confiscaziun da valurs da facultad. / Confiscaziun da valurs da facultad [...]
Art. 73 - 6. Utilisaziun a favur dal donnegià
Art. 74 - 1. Princips d’execuziun
Art. 75 - 2. Execuziun da chastis da detenziun. / Princips
Art. 75 - a12. Execuziun da chastis da detenziun. / Mesiras da segirezza spezialas
Art. 76 - 2. Execuziun da chastis da detenziun. / Lieu d’execuziun
Art. 77 - 2. Execuziun da chastis da detenziun. / Execuziun normala
Art. 77 - a 2. Execuziun da chastis da detenziun. / Lavur ed alloschi en l’externat
Art. 77 - b12. Execuziun da chastis da detenziun. / Mesa-praschunia
Art. 78 - 2. Execuziun da chastis da detenziun. / Arrest isolà
Art. 79 - -
Art. 79 - a12. Execuziun da chastis da detenziun. / Lavur d’utilitad publica
Art. 79 - b12. Execuziun da chastis da detenziun. / Surveglianza electronica
Art. 80 - 2. Execuziun da chastis da detenziun. / Furmas d’execuziun divergentas
Art. 81 - 2. Execuziun da chastis da detenziun. / Lavur
Art. 82 - 2. Execuziun da chastis da detenziun. / Scolaziun e furmaziun supplementara
Art. 83 - 2. Execuziun da chastis da detenziun. / Salari
Art. 84 - 2. Execuziun da chastis da detenziun. / Relaziuns cun il mund exteriur
Art. 85 - 2. Execuziun da chastis da detenziun. / Controllas e perquisiziuns
Art. 86 - 2. Execuziun da chastis da detenziun. / Relaschada cundiziunada. / a. [...]
Art. 87 - 2. Execuziun da chastis da detenziun. / Relaschada cundiziunada. / b. Temp [...]
Art. 88 - 2. Execuziun da chastis da detenziun. / Relaschada cundiziunada. / c. Success dal temp [...]
Art. 89 - 2. Execuziun da chastis da detenziun. / Relaschada cundiziunada. / d. Nunsuccess dal temp [...]
Art. 90 - 3. Execuziun da mesiras
Art. 91 - 4. Disposiziuns cuminaivlas. / Dretg disciplinar
Art. 92 - 4. Disposiziuns cuminaivlas. / Interrupziun da l’execuziun
Art. 92 - a14. Disposiziuns cuminaivlas. / Dretg d’infurmaziun
Art. 93 - Assistenza da reabilitaziun
Art. 94 - Directivas
Art. 95 - Disposiziuns cuminaivlas
Art. 96 - Assistenza sociala
Art. 97 - 1. Surannaziun da la persecuziun penala. / Termins
Art. 98 - 1. Surannaziun da la persecuziun penala. / Cumenzament
Art. 99 - 2. Surannaziun dal chasti. / Termins
Art. 100 - 2. Surannaziun dal chasti. / Cumenzament
Art. 101 - 3. Nunsurannaziun
Art. 102 - Chastiabladad
Art. 102 - -
Art. 103 - Noziun
Art. 104 - Applitgabladad da las disposiziuns da l’emprima part
Art. 105 - Nagina applitgabladad u applitgabladad cundiziunada
Art. 106 - Multa
Art. 107 - -
Art. 108 - -
Art. 109 - Surannaziun
Art. 110 - 1 Confamigliars d’ina persuna èn ses conjugal, sia partenaria [...]
Art. 111 - 1. Mazzament. / Mazzament intenziunà
Art. 112 - 11. Mazzament. / Assassinat
Art. 113 - 11. Mazzament. / Mazzament en affect
Art. 114 - 11. Mazzament. / Mazzament sin giavisch da la victima
Art. 115 - 1. Mazzament. / Instigaziun ed agid al suicidi
Art. 116 - 11. Mazzament. / Infanticidi
Art. 117 - 1. Mazzament. / Mazzament tras negligientscha
Art. 118 - 12. Interrupziun da la gravidanza. / Interrupziun chastiabla da la gravidanza
Art. 119 - 12. Interrupziun da la gravidanza. / Interrupziun nunchastiabla da la gravidanza
Art. 120 - 12. Interrupziun da la gravidanza. / Surpassaments commess da medis
Art. 121 - -
Art. 122 - 13. Blessura corporala. / Blessura corporala greva
Art. 123 - 13. Blessura corporala. / Blessura corporala leva
Art. 124 - 13. Blessura corporala. / Mutilaziun da genitalias femininas
Art. 125 - 3. Blessura corporala. / Blessura corporala per negligientscha
Art. 126 - 3. Blessura corporala. / Metter maun vi d’ina persuna
Art. 127 - 14. Periclitaziun da la vita e da la sanadad. / Metter a l’abandun
Art. 128 - 14. Periclitaziun da la vita e da la sanadad. / Omissiun da l’agid [...]
Art. 128 - bis 14. Periclitaziun da la vita e da la sanadad. / Fauss alarm
Art. 129 - 14. Periclitaziun da la vita e da la sanadad. / Periclitaziun da la vita
Art. 130 - -1321
Art. 133 - 14. Periclitaziun da la vita e da la sanadad. / Baruffa
Art. 134 - 14. Periclitaziun da la vita e da la sanadad. / Agressiun
Art. 135 - 14. Periclitaziun da la vita e da la sanadad. / Represchentaziun d’acts da [...]
Art. 136 - 14. Periclitaziun da la vita e da la sanadad. / Dar ad uffants substanzas nuschaivlas per la [...]
Art. 137 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Appropriaziun illegitima
Art. 138 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Defraudaziun
Art. 139 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Enguladitsch
Art. 140 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Rapina
Art. 141 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Privaziun d’ina chaussa
Art. 141 - bis 1. Malfatgs cunter la facultad. / Utilisaziun illegala da valurs da facultad
Art. 142 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Retratga illegala d’energia
Art. 143 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Procuraziun illegala da datas
Art. 143 - bis 11. Malfatgs cunter la facultad. / Access illegal ad in sistem d’elavuraziun da [...]
Art. 144 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Donn material
Art. 144 - bis 1. Malfatgs cunter la facultad. / Donnegiament da datas
Art. 145 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Defraudaziun e privaziun da chaussas dadas en pegn e [...]
Art. 146 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Engion
Art. 147 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Diever abusiv d’in indriz d’elavuraziun da [...]
Art. 148 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Diever abusiv da cartas da schecs e da cartas da [...]
Art. 148 - a11. Malfatgs cunter la facultad. / Retratga illegala da prestaziuns d’ina assicuranza sociala [...]
Art. 149 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Fraud d’ustaria
Art. 150 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Cuntanscher cun rampigns ina prestaziun
Art. 150 - bis 11. Malfatgs cunter la facultad. / Fabritgar e metter en circulaziun materialias per [...]
Art. 151 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Donn da facultad chaschunà en moda maligna
Art. 152 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Indicaziuns nunvairas concernent interpresas [...]
Art. 153 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Indicaziuns nunvairas vers autoritads dal register da [...]
Art. 154 - Abolì
Art. 155 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Falsificaziun da rauba
Art. 156 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Extorsiun
Art. 157 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Usura
Art. 158 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Administraziun malfidaivla
Art. 159 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Diever abusiv da deducziuns dal salari
Art. 160 - 1. Malfatgs cunter la facultad. / Zuppentada
Art. 161 - -
Art. 161 - bis 1
Art. 162 - 2. Violaziun dal secret da fabricaziun u da fatschenta
Art. 163 - 3. Crims u delicts da concurs e da scussiun. / Concurs fraudulent ed engion durant [...]
Art. 164 - 3. Crims u delicts da concurs e da scussiun. / Reducziun da la facultad per donn dals [...]
Art. 165 - 3. Crims u delicts da concurs e da scussiun. / Nauscha administraziun
Art. 166 - 3. Crims u delicts da concurs e da scussiun. / Tralaschar la contabilitad
Art. 167 - 3. Crims u delicts da concurs e da scussiun. / Favurisaziun d’in creditur
Art. 168 - 3. Crims u delicts da concurs e da scussiun. / Corrupziun en cas d’execuziun [...]
Art. 169 - 3. Crims u delicts da concurs e da scussiun. / Disponer da valurs da facultad [...]
Art. 170 - 3. Crims u delicts da concurs e da scussiun. / Obtegnair cun rampigns in concordat [...]
Art. 171 - 3. Crims u delicts da concurs e da scussiun. / Concordat giudizial
Art. 171 - bis 3. Crims u delicts da concurs e da scussiun. / Revocaziun dal concurs
Art. 172 - 14. Disposiziuns generalas. / ...
Art. 172 - bis 1
Art. 172 - ter 4. Disposiziuns generalas. / Delicts da facultad minimals
Art. 173 - 11. Violaziuns da l’onur. / Diffamaziun
Art. 174 - 1. Violaziuns da l’onur. / Calumnia
Art. 175 - 1. Violaziuns da l’onur. / Diffamaziun u calumnia vers ina persuna morta u [...]
Art. 176 - 1. Violaziuns da l’onur. / Disposiziuns cuminaivlas
Art. 177 - 1. Violaziuns da l’onur. / Ingiuria
Art. 178 - 1. Violaziuns da l’onur. / Surannaziun
Art. 179 - 2. Malfatgs cunter la sfera secreta u privata. / Violaziun dal secret da [...]
Art. 179 - bis 12. Malfatgs cunter la sfera secreta u privata. / Tadlar u registrar discurs [...]
Art. 179 - ter 12. Malfatgs cunter la sfera secreta u privata. / Registraziun betg autorisada d’ina [...]
Art. 179 - quater 12. Malfatgs cunter la sfera secreta u privata. / Violaziun da la sfera secreta u [...]
Art. 179 - quinquies 12. Malfatgs cunter la sfera secreta u privata. / Registraziuns betg [...]
Art. 179 - sexies 12. Malfatgs cunter la sfera secreta u privata. / Metter en circulaziun e far reclama [...]
Art. 179 - septies 12. Malfatgs cunter la sfera secreta u privata. / Abus d’in indriz da [...]
Art. 179 - octies 12. Malfatgs cunter la sfera secreta u privata. / Surveglianza uffiziala, [...]
Art. 179 - novies 12. Malfatgs cunter la sfera secreta u privata. / Procuraziun nunautorisada da datas da [...]
Art. 180 - Smanatscha
Art. 181 - Constricziun
Art. 181 - a1Maridaglia sfurzada, partenadi registrà sfurzà
Art. 182 - 1Commerzi cun umans
Art. 183 - 1Sequestraziun da persunas e rapinament
Art. 184 - 1Circumstanzas engrevgiantas
Art. 185 - 1Rapinament d’ostagis
Art. 185 - bis 1Spariziun sfurzada
Art. 186 - Violaziun da domicil
Art. 187 - 1. Periclitaziun dal svilup da persunas minorennas. / Acts sexuals cun uffants.
Art. 188 - 1. Periclitaziun dal svilup da persunas minorennas. / Acts sexuals cun persunas [...]
Art. 189 - 2. Attatgas cunter la libertad e cunter l’onur sexuala. / Constricziun [...]
Art. 190 - 2. Attatgas cunter la libertad e cunter l’onur sexuala. / Violaziun
Art. 191 - 2. Attatgas cunter la libertad e cunter l’onur sexuala. / Dischonuraziun
Art. 192 - 2. Attatgas cunter la libertad e cunter l’onur sexuala. / Acts sexuals cun persunas [...]
Art. 193 - 2. Attatgas cunter la libertad e cunter l’onur sexuala. / Profitar da la situaziun [...]
Art. 194 - 2. Attatgas cunter la libertad e cunter l’onur sexuala. / Exibiziunissem
Art. 195 - 13. Profitar d’acts sexuals. / Promoziun da la prostituziun
Art. 196 - 13. Profitar d’acts sexuals. / Acts sexuals cun persunas minorennas cunter [...]
Art. 197 - 14. Pornografia
Art. 198 - 5. Surpassaments cunter l’integritad sexuala / Mulestas sexualas
Art. 199 - 5. Surpassaments cunter l’integritad sexuala / Exercizi inadmissibel da la [...]
Art. 200 - 6. Inspecziun cuminaivla
Art. 213 - 1Incest
Art. 214 - -
Art. 215 - 1Pliras lètgs u plirs partenadis registrads
Art. 216 - -
Art. 217 - 1Negligientscha da las obligaziuns da mantegniment
Art. 218 - -
Art. 219 - 1Violaziun da l’obligaziun d’assistenza u d’educaziun
Art. 220 - 1Privaziun da persunas minorennas
Art. 221 - Incendi intenziunà
Art. 222 - Incendi per negligientscha
Art. 223 - Explosiun
Art. 224 - Utilisaziun da materias explosivas e da gas da tissi per intents criminals
Art. 225 - Periclitaziun senza intents criminals. Per negligientscha
Art. 226 - Fabritgar, zuppentar e dar vinavant materias explosivas e gas da tissi
Art. 226 - bis 1Periclitaziun tras energia nucleara, tras radioactivitad e tras radis [...]
Art. 226 - ter 1Acziuns preparatoricas chastiablas
Art. 227 - Chaschunar ina inundaziun u ina sbuvada
Art. 228 - Donns vi d’implants electrics, idraulics e vi d’indrizs da [...]
Art. 229 - Periclitaziun cun violar las reglas da la scienza da construcziun
Art. 230 - Allontanar u betg installar indrizs da segirezza
Art. 230 - bis 1Periclitaziun tras organissems modifitgads geneticamain u tras organissems [...]
Art. 231 - 1Derasaziun da malsognas da l’uman
Art. 232 - Derasaziun d’epidemias d’animals
Art. 233 - Derasaziun da parasits privlus
Art. 234 - Contaminaziun d’aua da baiver
Art. 235 - Fabricaziun da pavel che donnegia la sanadad
Art. 236 - Metter en circulaziun pavel che donnegia la sanadad
Art. 237 - Disturbi dal traffic public
Art. 238 - Disturbi dal traffic da viafier
Art. 239 - Disturbi da manaschis che servan a l’interess public
Art. 240 - Far daners fauss
Art. 241 - Falsificaziun da daners
Art. 242 - Metter en circulaziun daners fauss
Art. 243 - 1Far suenter bancnotas, munaida u marcas da valur uffizialas senza intenziun da [...]
Art. 244 - Import, acquist, deposit da daners fauss
Art. 245 - Falsificaziun da marcas da valur uffizialas
Art. 246 - Falsificaziun da marcas uffizialas
Art. 247 - Apparats da falsificaziun; diever illegal d’apparats
Art. 248 - Falsificaziun da mesiras e da pais
Art. 249 - 1Confiscaziun
Art. 250 - Daners e marcas da valur da l’exteriur
Art. 251 - 1Falsificaziun da documents
Art. 252 - 1Falsificaziun da certificats
Art. 253 - Obtegnair cun rampigns ina documentaziun faussa
Art. 254 - Suppressiun da documents
Art. 255 - Documents da l’exteriur
Art. 256 - Spustar terms
Art. 257 - Allontanament da segns da mesiraziun e da signals dal livel da l’aua
Art. 258 - 1Tementar la populaziun
Art. 259 - 1Incitaziun publica da commetter crims u acts da violenza
Art. 260 - Violaziun da la pasch publica
Art. 260 - bis 1Acziuns preparatoricas chastiablas
Art. 260 - ter 1Organisaziun criminala
Art. 260 - quater 1Periclitaziun da la segirezza publica cun armas
Art. 260 - quinquies 1Finanziaziun dal terrorissem
Art. 261 - Disturbi da la libertad da cardientscha e da cult
Art. 261 - bis 1Discriminaziun da las razzas
Art. 262 - Disturbi da la pasch dals defuncts
Art. 263 - Commetter in malfatg tras irresponsabladad per atgna culpa
Art. 264 - Genocid
Art. 264 - a Crims cunter l’umanitad / j. Auters acts inumans
Art. 264 - b 1. Champ d’applicaziun
Art. 264 - c 2. Grevas violaziuns da las Convenziuns da Genevra
Art. 264 - d 3. Auters crims da guerra / a. Attatgas cunter persunas civilas e cunter objects [...]
Art. 264 - e 3. Auters crims da guerra / b. Tractament medicinal betg giustifitgà, violaziun da [...]
Art. 264 - f 3. Auters crims da guerra / c. Recrutaziun ed utilisaziun d’uffants [...]
Art. 264 - g 3. Auters crims da guerra / d. Metodas da guerra scumandadas
Art. 264 - h 3. Auters crims da guerra / e. Diever d’armas scumandadas
Art. 264 - i 4. Violaziun d’in armistizi u da la pasch. Delicts cunter in parlamentari. Retardament dal [...]
Art. 264 - j 5. Autras cuntravenziuns cunter il dretg internaziunal umanitar
Art. 264 - k Chastiabladad dal superiur
Art. 264 - l Agir sin cumond d’insatgi auter
Art. 264 - m Malfatgs commess a l’exteriur
Art. 264 - n Exclusiun da l’immunitad relativa
Art. 265 - 1. Crims e delicts cunter il stadi. / Auttradiment
Art. 266 - 1. Crims e delicts cunter il stadi. / Attatga sin l’independenza da la [...]
Art. 266 - bis 11. Crims e delicts cunter il stadi. / Interpresas e stentas estras cunter la segirezza da [...]
Art. 267 - 1. Crims e delicts cunter il stadi. / Tradiment diplomatic
Art. 268 - 1. Crims e delicts cunter il stadi. / Spustament da segns da cunfin uffizials
Art. 269 - 1. Crims e delicts cunter il stadi. / Violaziun da la suveranitad territoriala da la [...]
Art. 270 - 1. Crims e delicts cunter il stadi. / Attatgas sin emblems svizzers
Art. 271 - 11. Crims e delicts cunter il stadi. / Acts scumandads per in pajais ester
Art. 272 - 12. Servetsch d’infurmaziun scumandà. / Servetsch d’infurmaziun [...]
Art. 273 - 2. Servetsch d’infurmaziun scumandà. / Servetsch d’infurmaziun [...]
Art. 274 - 12. Servetsch d’infurmaziun scumandà. / Servetsch d’infurmaziun [...]
Art. 275 - 13. Periclitaziun da l’urden constituziunal. / Attatgas sin l’urden [...]
Art. 275 - bis 13. Periclitaziun da l’urden constituziunal. / Propaganda privlusa per il [...]
Art. 275 - ter 13. Periclitaziun da l’urden constituziunal. / Uniun illegala
Art. 276 - 4. Disturbi da la segirezza militara. / Incitaziun ed instigaziun da violar obligaziuns dal [...]
Art. 277 - 4. Disturbi da la segirezza militara. / Falsificaziun da clamadas en servetsch u da [...]
Art. 278 - 4. Disturbi da la segirezza militara. / Disturbi dal servetsch militar
Art. 279 - Disturbi ed impediment d’elecziuns e da votaziuns
Art. 280 - Intervenziuns en il dretg da votar e d’eleger
Art. 281 - Corrupziun electorala
Art. 282 - Falsificaziun dals resultats electorals
Art. 282 - bis 1Chatscha sin vuschs
Art. 283 - Violaziun dal secret da votaziun e d’elecziun
Art. 284 - -
Art. 285 - Violenza e smanatschas cunter autoritads e cunter funcziunaris
Art. 286 - 1Impediment d’in act uffizial
Art. 287 - Usurpaziun da funcziuns publicas
Art. 288 - -
Art. 289 - Sustracziun d’objects confiscads
Art. 290 - Rumper sigils uffizials
Art. 291 - Violaziun da l’exiliaziun
Art. 292 - Malobedientscha cunter disposiziuns uffizialas
Art. 293 - Publicaziun da tractativas uffizialas secretas
Art. 294 - 1Inobservanza din scumond dactivitad u din scumond da contact e dareal
Art. 295 - 1Inobservanza da lassistenza da reabilitaziun u da directivas
Art. 296 - 1Offensiun d’in stadi ester
Art. 297 - 1Offensiun d’organisaziuns internaziunalas
Art. 298 - Attatgas sin emblems naziunals esters
Art. 299 - Violaziun da la suveranitad territoriala da stadis esters
Art. 300 - Acts ostils cunter insatgi ch’è en guerra u cunter truppas estras
Art. 301 - Spiunadi cunter stadis esters
Art. 302 - 1Persecuziun penala
Art. 303 - Faussa inculpaziun
Art. 304 - Manar en errur la giustia
Art. 305 - Favurisaziun
Art. 305 - bis 1Lavada da daners suspectus
Art. 305 - ter 1Mancanza da premura en fatschentas da finanzas ed en il dretg [...]
Art. 306 - Faussa deposiziun da la partida
Art. 307 - Faussa perditga. Faussa expertisa. Faussa translaziun
Art. 308 - Diminuziuns dal chasti
Art. 309 - 1Fatgs administrativs e proceduras davant tribunals internaziunals
Art. 310 - Liberaziun da praschuniers
Art. 311 - Revolta da praschuniers
Art. 312 - Abus d’uffizi
Art. 313 - Pretender memia bleras taxas
Art. 314 - 1Administraziun malfidaivla d’in uffizi
Art. 317 - 1Falsificaziun da documents en uffizi
Art. 317 - bis 1Acts betg chastiabels
Art. 318 - Fauss certificat medical
Art. 319 - Laschar fugir praschuniers
Art. 320 - Violaziun dal secret d’uffizi
Art. 321 - Violaziun dal secret professiunal
Art. 321 - bis 1Secret professiunal en la perscrutaziun vi da l’uman
Art. 321 - ter 1Violaziun dal secret da posta e da telecommunicaziun
Art. 322 - 1Violaziun da l’obligaziun da las medias da dar infurmaziuns
Art. 322 - bis1Nunimpediment d’ina publicaziun chastiabla
Art. 322 - ter 1. Corrupziun da titulars svizzers d’uffizis / Corrupziun activa
Art. 322 - quater 1. Corrupziun da titulars svizzers d’uffizis / Corrupziun passiva
Art. 322 - quinquies11. Corrupziun da titulars svizzers d’uffizis / Conceder in [...]
Art. 322 - sexies11. Corrupziun da titulars svizzers d’uffizis / Acceptar in avantatg
Art. 322 - septies 2. Corrupziun da titulars esters d’uffizis
Art. 322 - octies13. Corrupziun da persunas privatas / Corrupziun activa
Art. 322 - novies13. Corrupziun da persunas privatas / Corrupziun passiva
Art. 322 - decies14. Disposiziuns cuminaivlas
Art. 323 - 1Malobedientscha dal debitur en la procedura da scussiun e da concurs
Art. 324 - 1Malobedientscha da terzas persunas en proceduras da scussiun, da concurs e [...]
Art. 325 - Inobservanza da las prescripziuns legalas davart la contabilitad
Art. 325 - bis1Cuntravenziuns cunter las disposiziuns per la protecziun da locataris da localitads [...]
Art. 326 - 1Applicaziun per persunas giuridicas, per societads commerzialas e per firmas singulas / 1. [...]
Art. 326 - bis1Applicaziun per persunas giuridicas, per societads commerzialas e per firmas singulas / 2. En [...]
Art. 326 - ter1Surpassament da las disposiziuns davart il dretg commerzial
Art. 326 - quater1Infurmaziun nunvaira tras ina instituziun da prevenziun en favur dal [...]
Art. 327 - 1Violaziun da las obligaziuns d’annunziar la persuna che ha il dretg economic da las quotas da [...]
Art. 327 - a1Violaziun da las obligaziuns dal dretg da societads da manar registers
Art. 328 - Reproducziun da marcas da valur postalas, senza intenziun da falsificaziun
Art. 329 - Violaziun da secrets militars
Art. 330 - Commerzi cun material militar confiscà
Art. 331 - Purtar l’unifurma senza autorisaziun
Art. 332 - 1Tralaschar d’annunziar in chat Tralaschar d’annunziar in chat
Art. 333 - Applicaziun da la part generala per autras leschas federalas
Art. 334 - Renviaments a disposiziuns abolidas
Art. 335 - Leschas chantunalas
Art. 349 - -
Art. 349 - a11. Protecziun da datas da persunas / a. Basas giuridicas
Art. 349 - b11. Protecziun da datas da persunas / b. Tractament egual
Art. 349 - c11. Protecziun da datas da persunas / c. Communicaziun da datas da persunas ad in terz stadi u ad [...]
Art. 349 - d11. Protecziun da datas da persunas / d. Communicaziun da datas da persunas che derivan d’in [...]
Art. 349 - e11. Protecziun da datas da persunas / e. Communicaziun da datas da persunas ad in destinatur [...]
Art. 349 - f11. Protecziun da datas da persunas / f. Correctadad da las datas da persunas
Art. 349 - g11. Protecziun da datas da persunas / g. Controlla da la legitimitad da l’elavuraziun da [...]
Art. 349 - h11. Protecziun da datas da persunas / h. Inquisiziun
Art. 350 - 2. Collavuraziun cun INTERPOL. / a. Cumpetenza
Art. 351 - 2. Collavuraziun cun INTERPOL. / b. Incumbensas
Art. 352 - 2. Collavuraziun cun INTERPOL. / c. Protecziun da datas
Art. 353 - 2. Collavuraziun cun INTERPOL. / d. Agids finanzials ed indemnisaziuns
Art. 354 - 3. Collavuraziun tar l’identificaziun da persunas
Art. 355 - 14. ...
Art. 355 - a15. Collavuraziun cun Europol / a. Barat da datas
Art. 355 - b15. Collavuraziun cun Europol / b. Extensiun dal mandat
Art. 355 - c1Cumpetenza
Art. 355 - d15ter. ...
Art. 355 - e15quater. Biro SIRENE
Art. 355 - f e 355g1
Art. 362 - 16. Communicaziun en cas da pornografia
Art. 363 - -
Art. 364 - -
Art. 365 - Intent
Art. 366 - Cuntegn
Art. 367 - Elavuraziun da las datas ed invista
Art. 368 - Communicaziun da fatgs che ston vegnir registrads
Art. 369 - Eliminaziun da l’inscripziun
Art. 369 - a1Eliminaziun da sentenzias cun in scumond dactivitad u cun in scumond da contact e [...]
Art. 370 - Dretg da prender invista
Art. 371 - Extract privat
Art. 371 - a1Extract privat spezial
Art. 372 - 1. Obligaziun d’exequir chastis e mesiras
Art. 373 - 2. Chastis pecuniars, multas, custs e confiscaziuns. / Execuziun
Art. 374 - 2. Chastis pecuniars, multas, custs e confiscaziuns. / Dretg da disponer
Art. 375 - 3. Lavur d’utilitad publica
Art. 376 - 4. Assistenza da reabilitaziun
Art. 377 - 5. Stabiliments ed instituziuns. / Obligaziun dals chantuns d’als installar e d’als [...]
Art. 378 - 5. Stabiliments ed instituziuns. / Collavuraziun tranter ils chantuns
Art. 379 - 5. Stabiliments ed instituziuns. / Admissiun da stabiliments privats
Art. 380 - 5. Stabiliments ed instituziuns. / Custs
Art. 380 - -
Art. 381 - 1. Grazia. / Cumpetenza
Art. 382 - 1. Grazia. / Dumonda da grazia
Art. 383 - 1. Grazia. / Effects
Art. 384 - 2. Amnestia
Art. 385 - 3. Revisiun da la procedura
Art. 386 - 11. Mesiras da prevenziun
Art. 387 - 2. Disposiziuns cumplementaras dal Cussegl federal
Art. 388 - 3. Disposiziuns transitoricas generalas. / Execuziun da sentenzias anteriuras
Art. 389 - 3. Disposiziuns transitoricas generalas. / Surannaziun
Art. 390 - 3. Disposiziuns transitoricas generalas. / Delicts che vegnan persequitads sin [...]
Art. 391 - 4. Disposiziuns introductivas chantunalas
Art. 392 - 5. Entrada en vigur da quest Cudesch penal 5. Entrada en vigur da quest Cudesch [...]
SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website nalysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz